Najczęstsze pytania - Zwrot składki

Kiedy powinienem otrzymać zwrot składki?
Najważniejsze przypadki gdy przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia to: gdy gospodarstwo przestaje podlegać opodatkowaniu podatkiem rolnym albo podatkiem dochodowym od osób fizycznych; użytki i grunty tracą charakteru gospodarstwa rolnego; osoba obejmującą gospodarstwo rolne w posiadanie rozwiązuje ją przez wypowiedzenie rozwiązania umowy automatycznie wznowionej na następny okres, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w innym zakładzie ubezpieczeń w związku z jej wypowiedzeniem Szczegóły zobacz: Art. 56. Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152).
HDI Asekuracja InterRisk Concordia Allianz Compensa
FAQ Regulamin Jak kupić?