Najczęstsze pytania - Pozostałe

Czy osoby zamieszkujące z rolnikiem mogą dostać odszkodowanie z ubezpieczenia OC tego rolnika?
Ubezpieczenie OC rolników obejmuje także szkody na osobie, które doznały również osoby bliskie rolnika, osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, osoby pracujące w gospodarstwie rolnym (tak na stałe jak i nawet okazjonalnie np. w ramach pomocy sąsiedzkiej czy też rodzinnej), a także nawet sam ubezpieczony rolnik, jeśli osoba pracująca w gospodarstwie rolnym lub pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie wyrządzi mu szkodę na osobie.
HDI Asekuracja InterRisk Concordia Allianz Compensa
FAQ Regulamin Jak kupić?